Vandrarhem Stockholm

Skyltar underlättar för boende och turister

Att turista – och ha trevligt – i en stad är något som underlättas av hur många sevärdheter som man hittar till. Tyvärr så är det så att många större städer i världen har problem just på denna punkt och där kan man se hur exempelvis tunnelbanan är uppbyggd på ett svårt sätt och där förklaringsmodellen är svår att begripa. Alla städer och deras tunnelbanenät håller inte samma klass om exempelvis Berlin då det kommer till att pedagogiskt förklara för människor om hur de ska kunna ta sig från en punkt till en annan.

Vidare kan man säga att det även är många städer som inte sköter sig tillfredsställande då det gäller navigeringen ovan jord och här är Stockholm tyvärr inget undantag; många turister i Stockholm klagar nämligen på att det dels är dåligt skyltat och att de skyltar som finns bara är skrivna på svenska. Svenska är trots allt ett väldigt svårt språk att begripa för en person född i ett annat land.

Man kan här tycka att det ska ligga i staden Stockholms intresse att underlätta för sina turister och det gör det också – skillnaden här ligger i att man väljer att göra detta elektroniskt. Istället för skyltar som ger anvisningar om hur man ska förflytta sig mellan de många sevärdheter som finns så har man istället förlitat sig på att turisterna i fråga ska använda sig av exempelvis mobiler eller datorer som hjälpmedel för sin rutt.

Alla som någon gång besökt en stad i världen där språket- och mobilnätet är annorlunda vet att detta kan innebära problem. Att hela tiden tvingas in på caféer som erbjuder wi-fi skapar i längden en hackig upplevelse som dessutom tar lång tid och här skulle Stockholm i många fall tjäna på att placera ut fler skyltar. Det handlar alltså om att exempelvis på Djurgården placera ut skyltar som visar vägen mot Gröna Lund, mot Skansen, mot Museiparken och även mot andra stadsdelar som gamla Stan och Södermalm.

I sammanhanget är Stockholm ganska bra i jämförelse med andra; frågan är dock inte om man för tidigt valt den elektroniska och teknologiska vägen? Det finns även äldre turister som fortfarande i en stor utsträckning förlitar sig till skyltar i sin navigering.

Skyltar på flera språk

Vi berörde ovan att turister i Stockholm anser att de skyltar som finns är svåra att tyda och därför efterlyser vi även att texter – som inte behöver vara så stora – finns på engelska och kanske spanska. De skyltar vi menar här handlar alltså inte om vägbeskrivningar – står det Gamla Stan på en skylt så förstår ju alla det – utan mer om historiska platser och föremål.

Att placera skyltar med olika språk skapar en bättre förståelse för vad som hänt, varför det hänt och till vilken nytta – detaljer som man själv som turist i andra städer vill ta del av. Stockholm har lite att fundera på då det gäller detta och lyckligtvis så handlar det om ett ganska lätt jobb; exempelvis så har vi inga större problem med att få turister att förstå hur vår tunnelbana är uppbyggd.

Här kan du läsa mer om skyltar.

9 Jun 2017