Vandrarhem Stockholm

OVK-besiktning av fastigheter i Stockholm

Med en OVK-besiktning får man ett kvitto på hur fastigheten i Stockholm mår. En trygghet för de som vistas där och även lugnande för fastighetens ägare.

För att man ska ha trygga och hälsosamma byggnader finns det en hel del lagar och regler som man måste följa. Oftast är det sådant som man ska tänka på när man bygger en fastighet. Men eftersom fastigheter kan vara byggda i en tid med helt andra regler, så finns det också vissa besiktningar och regler som har tillkommit på senare år.

En sådan ny åtgärd heter OVK-besiktning, och är något som man ska utföra med jämna mellanrum i större fastigheter i Stockholm. Det handlar om att fastigheten ska ha den korrekta ventilationen så att det inte kommer uppstå mögelbildning eller fuktskador. Sådant kan på tid skada såväl byggnaden som de som vistas i den.

Återkommande OVK-besiktning i Stockholm

Precis som namnet säger så är en OVK-besiktning i Stockholm obligatorisk och ska ske med jämna mellanrum. Det är en trygghet för alla parter och även något som kan vara en stor variabel när det kommer till försäljningen av fastigheten. Då kan den nya kunden känna sig trygg med att allt har skötts på rätt sätt. Lite som en service av en bil.

För vissa fastigheter är alltså en OVK-besiktning obligatorisk. Men även om man inte har en fastighet som ligger inom dessa regler, så är det klokt att då och då själv anlita någon som kan komma och se hur det är ställt med huset.

25 Feb 2023