Vandrarhem Stockholm

När du behöver lära dig fler språk

När man är ett litet barn, är man som en svamp när det kommer till att lära sig nya saker. Man kan till och med höra på uttalet när någon lärde sig ett nytt språk, alltså hur gammal man var när någon kom till ett nytt land och lärde sig ett nytt språk. Det sägs till exempel att om man var yngre än 6 år när man kom och lär de sig ett nytt språk, hör man ingen skillnad över huvudtaget. Ett så litet barn lär sig svenska lika bra som en nyfödd. Kommer man som 12-åring eller äldre, lär man sig språket felfritt, men man kan ändå höra på den som talar språket, att det inte är ens modersmål. Även om språket är felfritt, finns där en brytning som förmodligen alltid kommer att finnas där. Är man vuxen, alltså över 25-års ålder, kommer man alltid att ha en tydlig brytning. Det spelar ingen roll hur mycket man lär sig, det kommer alltid att höras att man inte är infödd i det land dit man har flyttat.

Det är inte omöjligt att lära sig nytt språk som vuxen

Det är lätt hänt att man ger upp, då det går trögare att lära sig ett nytt språk som vuxen. Men det ska man inte göra. Även om det är på ett annat sätt när man lär sig ett språk som vuxen, jämfört med att lära sig det som barn, har man mer erfarenhet och har lättare, till exempel, för att förstå grammatiken. Man har et större kunskapsbank att hämta ur, man har fler referensramar och på så sätt lättare att förstå sig på det nya språket än vad man har som barn: 

– Som vuxen har man lättare att tillgodogöra sig teori och det är väldigt nyttigt när man ska plugga språk, sa Mårten Ramnäs som är studierektor vid Göteborgs universitet.

De flesta som har lärt sig ett nytt språk som vuxen, känner till att det krävs att man befinner sig ett sammanhang där språket talas för att det ska bli ett levande språk. Därför är det bra att flytta dit man ska tala et språk som man tänker sig lära sig, eller åtminstone vistas där många månader.

Det viktiga att tänka på när det gäller att lära sig ett nytt språk är att innas att det nte är omöjligt och dessutom mår hjärnan bra av den hjärngymnastik som det innebär att lära sig ett nytt språk. 

11 Nov 2018