Vandrarhem Stockholm

Misstänkt för brott utomlands

Att bli misstänkt och gripen för ett brott utomlands kan vara en skrämmande upplevelse, oavsett tom du är skyldig eller inte. Framför allt kan språkförbistring göra att man emellanåt känner sig i det närmaste rättslös, och en hård attityd från polis och förhörsledare kan ytterligare spä på den känslan.

Att snabbt få kontakt med svenska konsulatet eller ambassaden i landet du befinner dig i, kan avhjälpa känslan av alienation, men det finns begränsningar i vad svenska myndigheter kan göra för dig, så det är viktigt att inte sätta hoppet för högt till den kontakten. I de flesta europeiska länder ser det rättsliga förfarandet ut ungefär som i Sverige, men i andra delar världen kan det vara betydligt hårdare. Svenska myndigheter har ingen möjlighet att lägga sig i rättsförfarandet i andra länder.

Gripen av polis utomlands

Blir du gripen och intagen till förhör så kommer du, i de flesta länder världen över, att bli informerad om rätten att få Sveriges ambassad eller konsulat underrättat om händelsen. Detta bör ske så snart som möjligt. Du blir då kontaktad av ambassaden eller konsulatet, som kan bistå dig med att meddela dina anhöriga, om du vill att de ska bli underrättade, och personal från ambassaden kan även komma och besöka dig efter att ha sökt tillstånd om det. Det är dock viktigt att komma ihåg att personal från konsulatet eller ambassaden inte kan agera som juridiska biträden eller rådgivare.

Offentlig och privat försvarare

Ambassaden eller konsulatet kommer att arbeta för att du ska få en offentlig försvarare så snart som möjligt, utifrån de regler som gäller i landet. Om du vill anlita en egen privat försvaret kommer du att få stå för kostnaden själv. I sådana fall kan de svenska myndigheterna hjälpa dig att förmedla kontakt med anhöriga och förmedla pengar. Svenska myndigheter kommer aldrig att stå för dina kostnader för en privat försvarare.

Ska man betala borgen?

I många länder finns ett system för borgen. Borgen är en sorts pant som erläggs för att den misstänkte ska kunna gå fri i väntan på rättegång, och ses som en garanti att den misstänkte inte flyr landet och försöker hålla sig undan en rättegång. Borgenssumman är ofta väldigt hög, ju grövre brott, desto högre belopp.

Ambassaden eller konsulatet kan inte låna ut eller bidra med pengar till borgen, däremot med att hjälpa till att föra över pengar från vänner eller anhöriga.

Avtjäna straff i Sverige

Blir du dömd för brottet kan det i vissa fall finnas möjlighet att få avtjäna straffet i Sverige. Detta beror på ländernas regler och i viss mån med avtalen och relationerna med Sverige. Det är ingen absolut rättighet att få avtjäna sitt straff i Sverige, utan det är något som förhandlas fram mellan svenska myndigheter och det andra landet. Många svenskar sitter idag fängslade utomlands, utan möjlighet att få avtjäna straffet i Sverige. De allra flesta av dem sitter i fängelse i USA. I Europa är Tyskland, Storbritannien och Italien de länder där flest svenska sitter fängslade.

23 Feb 2018